ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสุดารัตน์ ไสยเลิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0621959352
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,19:04  อ่าน 93 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.๒๐
รายละเอียดผลงาน
1. การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ รางวัลระดับเหรียญทอง
2. การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ รางวัลระดับเหรียญทอง
3. การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ รางวัลระดับเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับที่ 2)
4. การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ รางวัลระดับเหรียญทอง
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,19:04   อ่าน 93 ครั้ง