ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร เพ็งวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0878583932
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,18:49  อ่าน 76 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.๒๐
รายละเอียดผลงาน
1. การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ รางวัลระดับเหรียญทอง
2. การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ รางวัลระดับเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับที่ 2)
3. การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ รางวัลระดับเหรียญทอง
4. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
    รางวัลระดับเหรียญทอง
5. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น 
    ไม่กำหนดช่วงชั้น รางวัลระดับเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับที่ 1)
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,18:49   อ่าน 76 ครั้ง