ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.๒๐
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธนวรรณ พิเดช
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,19:08  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.๒๐
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชนี พูลทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,19:06  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.๒๐
ชื่ออาจารย์ : นางสุดารัตน์ ไสยเลิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,19:04  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.๒๐
ชื่ออาจารย์ : นายธนกฤต อุทุมพิรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,18:53  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.๒๐
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร เพ็งวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,18:49  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.๒๐
ชื่ออาจารย์ : นางประภาภรณ์ อนันตโสภณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,18:44  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.๒๐
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขวัญชนก ธีระสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,18:42  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.๒๐
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเกวลิน มาสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,18:40  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.๒๐
ชื่ออาจารย์ : นางสุรีย์พร ชัยกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,18:38  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.๒๐
ชื่ออาจารย์ : นางทัศนีกร กาหลง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,18:36  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..