ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเรียม ผ่องญาติ
ครู คศ.3

นายสังวาลย์ โบราณกุล
ครู คศ.2

ว่าง
ครูอัตราจ้าง