ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่
ผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ อุดรธานี เขต 1 ของนักเรียนโรงเรียนสามพร้าว มีดังนี้
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนชื้น ระดับชั้น ม.1-3 ได้รางวัลที่ 1  เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลเหรียญทอง การแขงขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4-6 ได้รางวัลที่ 1  เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1-3 ได้รางวัลที่ 1 เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลเหรียญทอง การแขงขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4-6 ได้รางวัลที่ 2
รางวัลเหรียญทอง การแขงขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 ได้รางวัลที่ 2
        รางวัลเหรียญทอง การแขงขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ม.1-3 
        รางวัลเหรางวัลเหรียญทอง การแขงขันการจัดสวนแก้ว ม.4-6 ได้รางวัลที่ 1  
รางวัลเหเรียญเงิน การแขงขันการเขียน web editor ชั้น ม.4-6 
        รางวัลเหรียญทอง การแขงขันร้องเพลงสากลหญิง ม.ต้น และเพลงลูกทุ่งหญิง ม.ปลาย
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2560,00:00   อ่าน 65 ครั้ง