ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน
ประกาศโรงเรียนสามพร้าววิทยา
เรื่อง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    1. ต้องมีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี เอกภาษาจีน
    2. มีความรู้พื้นฐานและสามารถสอนภาษาจีนได้
  3. มีใบประกอบวิชาชีพครู  หรือ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

การรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนสามพร้าววิทยา ตำบลสามพร้าว  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (สมัครด้วยตนเอง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
วันที่ 15 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนสามพร้าววิทยา ตำบลสามพร้าว  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หรือ www.samprawwit.ac.th

หลักฐานการสมัคร
    1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 แผ่น
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ฉบับ
3. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1 เดือน 
4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆเช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น  อย่างละ 1 ฉบับ

วัน เวลา และวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนสามพร้าววิทยา  จะทำการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
         ในวันที่ 17  ตุลาคม 2559  เวลา  09.30  เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสามพร้าววิทยา ตำบลสามพร้าว  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 18 ตุลาคม 2559 และทำสัญญจ้างในวันที่ 21 ตุลาคม 2559  ถ้าไม่มารายงานตัวตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิื์  และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 27 ตุลาคม 2559


หมายเหตุ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคล  โรงเรียนสามพร้าววิทยา 
เลขที่ 550  หมู่ 2 ตำบลสามพร้าว  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
หมายเลขโทรศัพท์  042349065 หรือ 089-711-0608 อ.พวงแก้ว
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2559,00:00   อ่าน 519 ครั้ง