ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วีดิทัศน์โรงเรียนสามพร้าววิทยา เรื่องมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) (อ่าน 140) 07 ก.ค. 63
แนวทางการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน (เพื่อป้องกัน Covid-19) (อ่าน 168) 15 มิ.ย. 63
ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 122) 15 มิ.ย. 63
ผลงานครูและนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.20 (อ่าน 198) 15 มิ.ย. 63