ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้เครื่องมือ Google Apps for Education
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้เครื่องมือ Google Apps for Education
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ระหว่าง วันที่ 10 -11 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563,21:16   อ่าน 89 ครั้ง