ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เพื่อประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563,20:45   อ่าน 77 ครั้ง