ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสามพร้าววิทยา ได้รวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือเด็กหญิงปาริฉัตร  โพธิ์ศรี  ซึ่งเป็น นักเรียนชั้น ม.1/1  โรงเรียนสามพร้าวววิทยา ซึ่งบ้านถูกไฟไหม้ ที่บ้านหนองบั่ว ตำบลสามพร้าว
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2562,17:33   อ่าน 123 ครั้ง