ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสามพร้าววิทยา  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และทดสอบวิชาพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายพักแรมชั่วคราวโรงเรียนสามพร้าววิทยา
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2561,15:53   อ่าน 47 ครั้ง