ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายคณิตศาสตร์ปี60
วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนด้านการคิดคำนวณ โดยมีนิสิตจากสถาบันราชภัุฎอุดรธานี สาขาคณิตศาสตร์ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2560,11:32   อ่าน 51 ครั้ง