ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันประชุมผู้ปกครอง
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนสามพร้าววิทยา ได้จัดการประขุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้รับความร่วมมือจากผู้นักปกครองด้วยดี นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม  เกียรติบัตรนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ และนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2560,23:28   อ่าน 52 ครั้ง