ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันวชิราวุธ
เนื่องด้วยวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี คณะลูกเสือแห่งชาติ กำหนดให้เป็น "วันวชิราวุธ" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย ทางโรงเรียนสามพร้าววิทยา จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ในวันพุธที่ ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๐   ได้แก่ การถวายพวงมาลา การบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนและชุมชน การมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือดีเด่น  เกียรติบัตรนักเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2560,06:18   อ่าน 68 ครั้ง