ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium)
  ในวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐  ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียรู้ผลงานทางวิชาการและโครงงานของนักเรียน (Symposium) โรงเรียนในสังกัด  ที่ประสบผลสำเร็จไปแสดง  เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยโรงเรียนสามพร้าววิทยาได้จัดแสดงผลงานในโครงการกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมจำนวนมาก
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2560,05:26   อ่าน 64 ครั้ง