ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
       วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสามพร้าววิทยา ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12  สิงหาคม  2560   เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความเมตตากรุณาที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และในวันที่ 12 สิงหาคม ถือเป็นวันแม่แห่งชาติ  ดังนั้นเพือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพระคุณแม่ ทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ เช่น การประกวดร้องเพลง การประกวดเรียงความ การประกวดคำขวัญ การจัดป้ายนิทรรศการและพิธีกราบแม่ โดยได้รับความร่วมมือจากคุณแม่ที่ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมงานในครั้งนี้
ท่านประธานในพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพร้าววิทยา นายพสิษฐ์ จรูญพงษ์ อ่านคำถวายพระชัยมงคล
ตัวแทนครูอ่านบทอศิรวาท
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารี
ผู้ปกครองร่วมลงนามถวายพระพร
พิธีกราบแม่
พิธีกราบแม่
นักเรียนทุกคนกล่าวบูชาคุณบิดามารดา
พิธีกราบแม่
รองผู้อำนวยการ นายสมัย ขาวศรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพร้าววิทยา เป็นประธานเปิดงานวันแม่แห่งช่าติ
ถ่ายรูปร่วมกับคุณแม่ที่มาร่วมงาน
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2560,06:26   อ่าน 83 ครั้ง